menu
FORMACIÓ
  1. La importància de comptar amb un Manual de Crisi en organitzacions i empreses
  2. Formació de portaveus. Com parlar en públic.
  3. Com elaborar un Pla de Comunicació.
  4. La importància de comunicar per a organitzacions i empreses. Relacions amb els mitjans de comunicació i públics objectius.
  5. Manual bàsic de protocol i organització d'esdeveniments i actes socials.
  6. Gestió de canals propis en l'empresa (web / blog / xarxes).
  7. Curs d'inici de Twitter, Facebook, LinkedIn i Instagram per a organitzacions i empreses.
  8. Ús de ferramentes de monitoratge d'analítiques i de programació (Buffer, Hootsuite)